MOTIVATIONSBREV

woman-writing-laptop-keyboard-graph-profit-and-los-J79NQJM.jpg

DITT MOTIVATIONSBREV

Få professionell hjälp

En viktig del av ansökningsprocessen för en utbildning är ett motivationsbrev. Ett välskrivet motivationsbrev är ett personligt dokument i din ansökan där du berättar om dig själv, din motivation för att studera samt dina prestationer både i arbetslivet och utanför. Kvaliteten på ditt motivationsbrev reflekterar din karaktär, mål och ambitioner. Med ett motivationsbrev hänvisar du till tidigare prestationer endast som ett bevis på ditt engagemang inför dina framtida mål. Kontakta oss för att få professionell hjälp med ditt motivationsbrev.

INFORMATION:

  • En A4-sida

  • Designmall ingår