top of page

15 000+ medlemmar

Bli medlem i vår växande Facebook-grupp med fler än 15 000 medlemmar där du kan läsa hundratals kundrecensioner & succéberättelser. 

UPP TILL 50% RABATT

Vi är marknadsledande inom vår bransch när det kommer till att skapa skräddarsydda CV och vi växer mitt i förändrade trender inom arbetsmarknaden. Med en 98% kundnöjdhet tillsammans med ett växande antal återkommande kunder levererar vi utmärkta resultat.

5 frågor att besvara under din praktikintervju

Updated: Nov 24, 2023

Du har landat en praktikintervju efter att ha skickat in ditt CV till en praktikplats. Nu är det förberedelsetid. För en hel del studenter kan en praktikplats vara det första klivet mot att börja en karriär. Intervjufrågor i en praktikintervju kan vara allmänna, handla om din akademiska bakgrund, din arbetslivserfarenhet och din karaktär. Du behöver förbereda dina svar på dessa intervjufrågor under din praktikintervju. Din nyckel till en lyckad praktikintervju finns i förberedelserna. Ju mer du förbereder dina svar, desto mer kommer du låta din självsäkerhet skina. I denna artikel kommer du att hitta exempel på intervjufrågor och hur du besvarar dessa med exempelsvar. Du behöver även anpassa svaren efter dina erfarenheter.


Experthjälp med ditt CV från 375 SEK: www.cvexperterna.se/butik

Facebook-Grupp med fler än 15 000 medlemmar: www.facebook.com/groups/cvexperterna"Varför är du intresserad av denna praktikplats?"

Denna intervjufråga är för att mäta dina förväntningar, och dina mål inom din arbetslivserfarenhet för att se ifall dessa stämmer överens med praktikplatsen och vad verksamheten har att erbjuda dig. Visa entusiasm inför praktikplatsen och var specifik med ditt svar. Berätta i synnerhet vilka kunskaper du vill vidareutveckla i din praktikplats och hur denna verksamhet passar dig. Du kan även använda denna intervjufråga för att berätta om dina erfarenheter och passioner.


"Berätta om en situation då du visade ledarskap"

Arbetsgivare vill veta om du är en person med driv, en ambition. Med andra ord, kommer du att visa framfötterna inom verksamheten när det är dags att trappa upp. Du kan berätta om en situation då du fick leda ett skolprojekt med andra studenter eller när du var samordnare på universitetet för att berätta om universitetet för blivande studenter. Du kanske fick ta initiativ i din arbetslivserfarenhet och leda anställda med deras arbetsuppgifter.


"Berätta för oss om ett projekt från start till slut"

Detta kan även inkludera ett akademiskt projekt. Denna intervjufråga kanske inte handlar om ett projekt i sig, utan hur du arbetar inom projekt från start till slut. Arbetsgivare vill förstå din process och hur du tar dig an arbetsuppdrag, och ta reda på ifall du är strukturerad, kan samarbeta väl med andra och är välplanerad. Beskriv hur du kom från A till Ö tydligt och koncist, och varför du valde att ta dessa steg för att slutföra projektet. Berätta dessa steg, hur du löste problem och vilka resultat du fick i projektet.


"Vilken är en utmaning du har ställts inför och hur löste du den?"

Denna intervjufråga är för att se ifall du är anpassningsbar, flexibel och har ett problemlösande sinne samt för att få en känsla om din självmedvetenhet. Sättet som en person hanterar utmaningar, kan berätta en hel del om deras karaktär. Beskriv ett specifikt exempel, det behöver inte heller vara en större utmaning, utan en situation då du löste ett problem. Du vill inte fokusera på den mindre bra delen, utan fokusera på vad du lärde dig under denna utmaning.


"Har du några frågor till oss?"

Du bör alltid ha intervjufrågor att ställa, oavsett om det är en praktikintervju eller en arbetsintervju. Du vill visa att du känner till verksamheten, och att ställa frågor är ett utmärkt sätt att visa detta. Förbered fem intervjufrågor att ställa för att visa att du är entusiastisk. Nedan ser du en lista med intervjufrågor att ställa till arbetsgivare."Hur kommer du att utvärdera mitt arbete?"

Man vill prestera väl i sitt arbete, även om det handlar om en praktikplats. Du behöver få en helhetsbild om hur du kommer att bli utvärderad i ditt arbete.


"Hur har du hanterat praktikanter tidigare?"

Du vill få information om hur verksamheten har arbetat med praktikanter tidigare, och vilka förväntningar denna verksamhet har på sina praktikanter. Du vill vidareutveckla din kompetens i din praktikplats, men även hjälpa verksamheten med deras uppsatta mål.


"Hur ser en typisk arbetsdag ut?"

Den största stereotypen om praktikplatser är att praktikanter blir ombedda att utföra otacksamt arbete varje dag. Du vill veta att dina arbetsuppgifter kommer att hjälpa dig att vidareutveckla din kompetens och dina professionella färdigheter.


"Vill du berätta mer om denna verksamhet och..?"

Ställ denna intervjufråga i din praktikintervju för att visa intresse för verksamheten, och en vilja att veta mer om denna. Ta reda på fakta om verksamheten innan du skickar in din ansökan, och skriv ner ett par intervjufrågor att ställa, specifika för just denna verksamhet.

597 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.

PRENUMERERA

bottom of page