Arbetsintervjufråga: "Vilka är dina svagheter?"

Uppdaterad: mar 23

Detta är en vanlig arbetsintervjufråga och du kommer med största sannolikhet att behöva besvara den och antingen hamnar du i en vanlig fälla med klichésvar eller kan du visa din potentiella arbetsgivare att du är självmedveten om dina svagheter och berätta om hur du arbetar för att förbättra dem. Arbetsgivare ställer denna arbetsintervjufråga för att skapa en helhetsbild om dig, men det kan även vara för att mäta din självmedvetenhet och hur öppen du kan vara med dina brister, hur du arbetar mot ett självförbättrande för att inte låta dina svagheter sätta käpphjul för din professionella utveckling.


Låt inte denna arbetsintervjufråga skrämma dig. Det kan vara ett perfekt tillfälle att lyfta fram hur du tidigare har övervunnit en utmaning eller hur du arbetar för att utveckla dina svagheter mot det bättre. Du kan faktiskt vända denna arbetsintervjufråga till din fördel. Däremot är det inte att rekommendera att du besvarar denna arbetsintervjufråga med vanliga klichésvar och dessa är: "Jag är en perfektionist" och "Jag arbetar för hårt". Din potentiella arbetsgivare har definitivt hört dessa svar förut.Se följande exempelsvar nedan. Det är viktigt att du spenderar tid med att formulera ett personligt svar och reflekterar över dina faktiska svagheter och hur du kan förbättra dem.


Exempelsvar 1:

"Jag kämpar med att hålla mitt skrivbord organiserat. Även om det aldrig har påverkat min prestation, har jag märkt att det ändå kan störa min effektivitet. Jag har lärt mig att lägga undan tid för att organisera både det fysiska och digitala utrymmet och det har förbättrat min effektivitet."


En hel del människor har stökiga skrivbord. Detta svar fungerar eftersom det är en fixerbar svaghet och du noterar att ditt stökiga skrivbord inte påverkar din prestation, vilket är kritiskt men erkänner att det faktiskt kan störa din effektivitet. För att personifiera svaret, nämner du steg du har tagit för att förbättra din organisationsförmåga vilket kommer att visa en självmedvetenhet och professionell mognad.


Exempelsvar 2:

"Jag är en självmotiverad person och det kan vara svårt ibland att fördela arbetsuppgifter till medarbetare eftersom jag gärna hade velat färdigställa arbetsuppgifterna på egen hand. Jag blev arbetsledare i min senaste anställning och det blev kritiskt att kunna fördela arbetsuppgifter. Genom att skapa ett projekthanteringssystem blev det enklare att både fördela arbetsuppgifter men även att följa framgången inom samtliga projekt. Detta system gjorde det möjligt för mig att förbättra min förmåga inom att fördela arbetsuppgifter med effektivitet."


I detta svaret visar du din förmåga att kunna utveckla en färdighet när en roll kräver det och att du är kapabel till flexibilitet, vilket är avgörande för din professionella utveckling. Dessutom demonstrerar du ett ledarskap när du nämner det framgångsrika projekthanteringssystemet vilket gjorde det möjligt för dig att lyckas, trots din svaghet.


Exempelsvar 3:

"Jag kan ofta vara blygsam när det kommer till feedback till medarbetare och chefer med rädsla att såra känslor. I min senaste roll bad en kollega om feedback för förbättring. Genom min erfarenhet med honom insåg jag att feedback kan vara både hjälpsam och positiv, när den har levererats rätt. Sedan dess har jag blivit betydligt bättre att kunna erbjuda feedback och har insett att min empati kan användas till min fördel för att kunna leverera eftertänksam feedback."


Det här svaret fungerar eftersom du förvandlade en svaghet till en styrka med reflektion och övning. Det finns roller som kräver att man ger feedback till medarbetare och chefer.


Exempelsvar 4:

"Jag blir nervös vid offentliga tal. Min roll kräver inte offentliga tal men det är en viktig färdighet att kunna säga sin åsikt under ett möte. Jag pratade med min chef om detta och hon rekommenderade mig att prata om vårt projekt, tidslinje, tidsfrister och mål i några minuter under ett möte. Detta har hjälpt mig att bli mindre nervös för offentliga tal under varje möte. Jag ser det istället som ett gyllene tillfälle att kunna ge feedback till mina medarbetare för att projektet ska bli ännu mer effektivare och för att vi ska kunna leverera över förväntningar."


Detta är inte en nödvändig färdighet för din professionella position men en färdighet du har arbetat för att förbättra. Detta visar att du vill utmärka dig, vilket är beundransvärt. Dessutom är det imponerande att du är villig att nå ut till din chef med en färdighet du vill förbättra - det visar en ambitionsnivå och en professionell mognad.


Dina svagheter behöver inte vara relevanta för den position du har ansökt till. Dina svagheter ska inte vara ett hinder för att du ska kunna utföra ditt arbete.307 visningar

VÅRA TJÄNSTER

SÖKA JOBB

BEMANNINGSFÖRETAG

Academic Work