top of page

Dags att lämna din arbetsplats

Updated: Mar 31

Att ta ett beslut att lämna sin nuvarande tjänst, är inte ett enkelt sådant. Var strategisk när du väljer att lämna din nuvarande tjänst, och börja söka efter andra tjänster medan du är kvar.Ont i magen

När du fruktar din nästkommande arbetsdag, kan det vara dags att söka efter en annan tjänst.


Fördröjer dina uppgifter

Att fördröja sina arbetsuppgifter kan hända, men om du inte känner ett intresse för dem och du fördröjer mer än du faktiskt slutför, kanske det är tid att söka efter en annan tjänst.


Sämre hälsa

När du har en större frånvaro än närvaro, och du börjar må psykiskt dåligt över ditt arbete även under din fritid. Offra inte din hälsa för ditt arbete.


Ältar för mycket

När du ältar för mycket om ditt arbete med dina familjemedlemmar, och pratar mer om det negativa än det positiva i ditt arbete.


Överkvalificerad

När du är överkvalificerad i din yrkesroll och kommer inte vidare med din kompetens. Hitta en tjänst med stimulerande arbetsuppgifter för att hjälpa dig att växa i din roll.


Negativ arbetsmiljö

När din energi är dränerad i en negativ arbetsmiljö. En pessimistisk atmosfär kan kväva din inspiration för ditt arbete. Hitta en mer passande verksamhetskultur.


Får inte uttrycka din åsikt

När du inte får uttrycka din åsikt, eller framföra konstruktiv kritik. Du måste kunna dela dina tankar om din arbetsplats. En förtryckande miljö är inte främjande för din hälsa.
280 views0 comments
bottom of page