top of page

15 000+ medlemmar

Bli medlem i vår växande Facebook-grupp med fler än 15 000 medlemmar där du kan läsa hundratals kundrecensioner & succéberättelser. 

UPP TILL 50% RABATT

Vi är marknadsledande inom vår bransch när det kommer till att skapa skräddarsydda CV och vi växer mitt i förändrade trender inom arbetsmarknaden. Med en 98% kundnöjdhet tillsammans med ett växande antal återkommande kunder levererar vi utmärkta resultat.

Hur man förvandlar en praktikplats till en anställning

Updated: Nov 7, 2023

Du har skickat in ditt CV till flera praktikplatser och fått en praktikplats du vill ha. Nu kan du förflytta ditt fokus till att skapa ett nätverk och utveckla dina kunskaper. Chefer kan använda praktikplatser för att rekrytera anställda till deras verksamhet. Även om en praktikplats är ett sätt för studenter att få arbetslivserfarenhet och mer kunskap inom ett specifikt karriärområde, är det också ett sätt för verksamheter att pröva individer. Praktikplatser låter en verksamhet bestämma hur deras potentiella medarbetare kommer att passa in i verksamhetens kultur. Att vara praktikant är ett bra sätt att få relevanta erfarenheter och insikter i ditt valda karriärområde.


Experthjälp med ditt CV från 375 SEK: www.cvexperterna.se/butik

Facebook-Grupp med fler än 15 000 medlemmar: www.facebook.com/groups/cvexperternaGöra ett positivt intryck

Som praktikant är det ditt ansvar att visa din handledare och andra medarbetare inom verksamheten att du har det som krävs, både professionellt och personligt för att passa in i verksamhetskulturen. Ta reda på vad verksamheten värdesätter och visa att du passar in.


Utveckla professionella mål

Att identifiera dina professionella mål och hitta en praktikplats som uppfyller dina krav kommer att vara betydande för din kompetensutveckling och framtida karriärambitioner än att acceptera vilken praktikplats som helst. Praktikplatser är utformade för att förbereda praktikanter för en framtida karriär inom deras valda karriärområde. Att hitta en praktikplats som hjälper dig att uppnå dina professionella mål kommer också att hjälpa dig att bli en vass kandidat.


Utveckla en relation med din handledare

Se till att hålla din handledare uppdaterad om ditt arbete och dess prestationer för att se till att du uppfyller kraven för din praktik. När du har identifierat dina arbetsuppgifter kan du även arbeta för att ta initiativ inom ditt arbetsområde. Att utveckla professionella kontakter inom din praktikplats kommer att hjälpa dig att utveckla ett professionellt nätverk.


Slutför tilldelade projekt i tid

Om du förutser att du kommer att bli försenad med en deadline för ett projekt, se till att du underrättar din handledare och be om all feedback du kan få för att slutföra projektet. Se till att du har ett skäl till ditt dröjsmål, som förutsedda problem eller andra arbetsprioriteringar.


Följ alltid fastställda rutiner

Att bli en del av verksamhetskulturen inkluderar att lär sig dess fastställda rutiner. Ta din tid att komma in i fastställda rutiner och riktlinjer inom verksamheten.


Sök feedback från handledare och medarbetare

Att kommunicera med handledare och medarbetare om din arbetsprestation kommer att skapa en möjlighet för dig att kunna förbättra ditt arbete och skapa förändringar till det positiva. Problem kan undvikas när man kommunicerar med tydlighet.


Ta itu med enkla, repetitiva uppgifter med entusiasm

Arbetsgivare kommer att lita på att du kan utföra svårare arbetsuppgifter när du har en förmåga att hantera mindre arbetsuppgifter. Att be om mer utmanande arbetsuppgifter kommer att vara uppskattat när du kan klara av enkla, repetitiva arbetsuppgifter med entusiasm.


Visa initiativ

Att visa ditt intresse för att utveckla dina kunskaper och färdigheter som är relevanta för praktikplatsen kommer att öka arbetsgivarens förtroende för din arbetsvilja och initiativförmåga. Att visa entusiasm och erbjuda dig att delta i seminarier kommer att öka din förståelse för verksamheten och kommer att skapa ett positivt intryck på din handledare.


Be om ytterligare arbete

Om du inte har arbete som räcker kan du kontrollera med din handledare för att se om det finns ytterligare arbete att slutföra. Om inte, hör med dina medarbetare ifall du kan hjälpa till med deras arbetsuppgifter, vilket också skapar ett positivt intryck.


Visa ditt intresse av att arbeta för verksamheten

Genom att visa ditt intresse för verksamheten låter du verksamheten veta att du anser att denna är en plats där du skulle vilja arbeta. Även om det kanske inte finns aktuella tjänster lediga, kan du meddela din handledare att du är intresserad av att arbeta för verksamheten. Nätverk handlar om att skapa relationer. När du har utvecklat ett nätverk kommer du att utveckla en bättre känsla för vad som krävs för att bli framgångsrik i din yrkesroll, och lära dig hur du skapar ett nätverk som kan hjälpa dig att uppnå dina karriärmål.


Uttryck din tacksamhet

När du väl är klar med din praktikplats och ska avsluta denna är ett kort tack alltid uppskattat och kommer att lämna ett positivt intryck.


56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.

PRENUMERERA

bottom of page