top of page

Intervjufråga: "Vad tycker du minst om med ditt jobb?"

Updated: Mar 31

Rekryterare kan ställa intervjufrågor för att få en helhetsbild om ditt beteende, vilket kan hjälpa dem att få en bättre uppfattning om din personlighet. "Vad tycker du minst om med ditt jobb?" kan vara en sådan intervjufråga. Du vill utforma ditt svar med omsorg, för att inte hamna i en fälla.Prata inte illa om en tidigare arbetsgivare när du blir ställd med denna intervjufråga. Den handlar inte om att upptäcka vad du tycker minst om, utan är med största sannolikhet ett test för att se hur du beter dig när du får möjligheten att kunna prata illa. Motstå frestelsen att ventilera, helt enkelt. Ett sätt att besvara denna intervjufråga är att prata om dina nuvarande arbetsuppgifter, hur din nuvarande tjänst inte erbjuder det du behöver för att växa i din yrkesroll, men att den tjänst du har ansökt om ,har dessa arbetsuppgifter. Att din nuvarande tjänst inte utmanar dig.
293 views0 comments
bottom of page