top of page

Kundtjänstfärdigheter för ditt CV

Updated: Sep 14

Bra kundservice är en kritisk faktor för verksamheter. Att tillhandahålla en felfri service är inte alltid lätt. I denna artikel finner du kundtjänstfärdigheter att skriva i ditt CV.Hur är din kommunikation?

Kommunikation med kunder kan ske i ett telefonsamtal, online eller med ett kundbesök. Oavsett hur denna kommunikation sker behöver du kunna förmedla information "kort och koncist". Inte bara det, utan att kunna kommunicera professionellt där du även kan anpassa din kommunikationsförmåga efter samtalskaraktär. Att ha en utmärkt kommunikationsförmåga är bara det första klivet mot en karriär inom kundservicebranschen.


Har du en förmåga att kunna övertala?

Att kunna övertala kunder har varit en erkänd försäljningsförmåga, men den kan också vara värdefull för din kundservice. Varje dag identifierar verksamheten problem för att sedan kunna lösa dessa för kunder. Du ska kunna tala med tillförsikt, vara positiv och professionell samt erbjuda ett övertalande argument.


Kan du lösa uppstående problem?

När du kan identifiera och lösa ett problem kan denna problemlösningsförmåga vara till din fördel i din arbetslivserfarenhet. Nästan varje yrkesroll kräver att du kan hantera uppstående problem. Kunder behöver att du inte endast bemöter dem med professionalitet, men även kan lösa deras problem med en utmärkt "känsla" för service.


Kan du arbeta under press?

Att du kan arbeta under press och bibehålla ditt fokus är ett plus, men även att du kan prioritera arbetsuppgifter när ditt arbetstempo växlar. Men du behöver även prestera och inte låta stress påverka din arbetskvalitet. Denna stress kan inkludera att du får andra arbetsuppgifter att utföra i sista minuten eller att du har en kommande deadline. Oavsett hur välplanerad du är, kan oväntade händelser uppstå.


Är du flexibel i ditt arbete?

När man arbetar inom kundservice är det inte ofta då varje arbetsmoment sker efter planer. Det kan dyka upp oväntade situationer där du behöver hantera dessa omedelbart. Flexibilitet och att kunna arbeta under press när oväntade situationer uppstår är kritiska faktorer.


Kan du samarbeta med andra?

Oavsett vilken yrkesroll du har inom kundservice behöver du kunna samarbeta med andra och detta inkluderar att du har en effektiv kommunikation med dina medarbetare. Man ska nå uppsatta mål både individuellt men även tillsammans med andra.

50 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page