top of page

15 000+ medlemmar

Bli medlem i vår växande Facebook-grupp med fler än 15 000 medlemmar där du kan läsa hundratals kundrecensioner & succéberättelser. 

UPP TILL 50% RABATT

Vi är marknadsledande inom vår bransch när det kommer till att skapa skräddarsydda CV och vi växer mitt i förändrade trender inom arbetsmarknaden. Med en 98% kundnöjdhet tillsammans med ett växande antal återkommande kunder levererar vi utmärkta resultat.

Frågor en arbetsgivare aldrig får ställa under en anställningsintervju

Arbetsgivare ställer intervjufrågor under en anställningsintervju för att få en bättre förståelse om din kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet med dessa intervjufrågor är att matcha rätt person till rätt tjänst. Men det finns tydliga gränser för vilka intervjufrågor en arbetsgivare aldrig får ställa. Vissa av dessa intervjufrågor kan vara trakasserande eller diskriminerande. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa intervjufrågor är.


Anställningsintervju

Frågor om civilstånd och familjeplanering

En anställningsintervju är en process där arbetsgivaren försöker utvärdera om en kandidat är rätt person för en specifik position. Frågorna som ställs under en intervju bör därför endast vara relevanta för tjänsten och dess arbetsuppgifter. Att ställa frågor om ditt civilstånd eller familjeplanering är inte relevant för en persons förmåga att kunna utföra ett arbete och har ingen koppling till deras yrkesmässiga kompetens. Detta är personliga frågor som inte är relevanta för en anställning och det är diskriminerande att basera en anställning på sådan information.


Frågor om sexuell läggning

Att bli kallad på en anställningsintervju är ofta spännande men också nervöst. Man förbereder sig på olika frågor som arbetsgivaren kan komma att ställa för att bedöma ens kompetens och lämplighet för tjänsten. Men vad många kanske inte tänker på är att det finns vissa frågor som arbetsgivaren inte får ställa, och en av dessa är frågor om ens sexuella läggning. Det finns många anledningar till varför en arbetsgivare inte får ställa frågor om ens sexuella läggning under en anställningsintervju.


För det första är det en integritetsfråga. Din sexuella läggning är en personlig och privat del av ditt liv och det är inte arbetsgivarens rättighet att pressa dig att avslöja den. För det andra är det diskriminerande. Arbetsgivaren får inte använda vissa personliga egenskaper eller tillhörighet till en viss grupp som grund för att välja eller bedöma en potentiell anställd. Att ställa frågor om någons sexuella läggning kan leda till att arbetsgivaren väljer att inte anställa personen på grund av fördomar eller fördomar om dennes sexuella läggning, istället för att bedöma dennes kompetens och erfarenheter för tjänsten.


Frågor om religion och trosuppfattning

En annan anledning till att arbetsgivare inte får ställa frågor om ens religion eller trosuppfattning är för att det kan anses som ett intrång i ens personliga sfär och integritet. Det är en privat angelägenhet vad en person tror på och det är inte relevant för ens förmåga att utföra ett arbete.


Frågor om hälsa och funktionshinder

En arbetsgivare får inte fråga om din hälsa eller eventuella funktionshinder. Detta är privat information som inte påverkar din kompetens och det är diskriminerande att basera en anställning på sådana faktorer. Men om ditt funktionshinder däremot kan hindra ditt arbete till viss del och du har lönebidrag, då behöver du nämna detta i ditt personliga brev.


Frågor om etnicitet och nationalitet

En arbetsgivare får inte fråga om din etnicitet eller nationalitet. Detta är personliga och privata frågor och det är diskriminerande att basera en anställning på sådana faktorer.


Frågor om fackliga medlemskap

Din föreningsrätt skall lämnas okränkt. Det innebär att arbetsgivare i huvudregel inte har rätt att fråga dig om vilket fackförbund du tillhör.


Frågor om ålder

En arbetsgivare får inte fråga om din ålder. Detta är privat information och det är diskriminerande att basera en anställning på sådana faktorer. Arbetsgivaren får däremot fråga om du är över 18 år, då detta är det lagliga kravet för att få arbeta i Sverige.


Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren endast får ställa relevanta frågor som har med arbetsuppgifterna att göra. Om du upplever att arbetsgivaren ställer diskriminerande frågor i en anställningsintervju kan du alltid fråga varför dessa intervjufrågor anses vara relevanta och påpeka att de faktiskt är oetiska och otillåtna.


En arbetsgivare ska inte heller få fråga om kriminell bakgrund, utom i de få fall där det är ett absolut krav för tjänsten. Det är också viktigt att notera att en arbetsgivare inte får begära utdrag ur belastningsregistret utan ditt samtycke.


Sammanfattningsvis, en arbetsgivare ska endast bedöma dig utifrån din kompetens och erfarenhet. Arbetsgivare får inte ställa intervjufrågor som är diskriminerande eller kränkande. Du också rätt att klaga till Diskrimineringsombudsmannen om du upplever att du har blivit diskriminerad. Genom att vara medveten om dina rättigheter och vad arbetsgivaren inte får fråga om, kan du skydda dig själv och din integritet under en anställningsintervju.

114 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。

PRENUMERERA

bottom of page