top of page

Intervjufråga: "Hur hanterar du stress?"

Updated: Nov 6

En hel del tjänster kan ha stressfyllda moment. Men hur man besvarar man denna intervjufråga till sin fördel? Du vill inte besvara denna intervjufråga med en kliché om att du aldrig blir stressad. Stress kan medföra negativa resultat i din prestation, därför vill arbetsgivare veta att du kan hantera det väl. Ge exempel på hur du har hanterat stressfyllda moment tidigare, och hur dessa stunder faktiskt har hjälpt dig att bli mer produktiv i ditt arbete.


Experthjälp med ditt CV från 375 SEK: www.cvexperterna.se/butik

Facebook-Grupp med fler än 15 000 medlemmar: www.facebook.com/groups/cvexperterna
911 views0 comments
bottom of page