top of page

Jobbfärdigheter att inkludera i ditt CV (samt kompetens)

Updated: Nov 6

I denna artikel får du kunskap om vad skillnaden mellan hård kompetens och mjuk kompetens är tillsammans med en lista över jobbfärdigheter att inkludera i ditt CV. Hård kompetens är mätbara färdigheter man får inom utbildning men även praktisk erfarenhet och detta kan vara till exempel programmering, webbdesign och ekonomi. Hård kompetens är din färdighetsuppsättning och vad du behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter. Mjuk kompetens är vad din drivkraft är och handlar om personlighetsdrag samt interpersonella färdigheter. Detta kan vara ledarskap, kommunikation och empati. Jobbfärdigheter att inkludera i ditt CV ser du nedan.


Experthjälp med ditt CV från 375 SEK: www.cvexperterna.se/butik

Facebook-Grupp med fler än 15 000 medlemmar: www.facebook.com/groups/cvexperternaTankeprocess

Analytisk

Konceptuell

Kreativt tänkande

Kritiskt tänkande

Logiskt tänkande

Problemlösande


Kommunikation & Interpersonell

Aktivt lyssnande

Samarbete

Kommunikation

Flexibilitet

Interpersonell

Presentation

Tala inför publik

Sociala färdigheter


Ledarskap

Beslutsfattande

Delegation

Ledarskap

Motiverande

Förhandling

Strategisk planering


Personliga färdigheter

Intervjuteknik

Göra flera saker samtidigt

Organisatorisk

Personlig

Social

Tidsplanering


Teamwork

Samarbete

Konflikthantering

Konfliktlösning

Teambuilding


Matcha dina färdigheter med jobbet du ansöker om. Spendera tid att skriva ditt personliga brev där dina färdigheter matchar kvalifikationerna från jobbannonsen för att visa rekryterare varför du passar för jobbet. Ju bättre match du är för jobbet, desto större chanser är det att du blir bokad för en jobbintervju. Du kan lista jobbfärdigheter under en specifik spalt i ditt CV, men även beskriva exempel i ditt personliga brev där du har fått demonstrera dessa färdigheter.


103 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page