top of page

Olika typer av referenser

Updated: Mar 31

Att ha en lista med referenser inför din arbetsintervju är att rekommendera. Dessa personer ska vara väl bekanta med dina kvalifikationer. Du kan ha både professionella och personliga referenser.


Professionella referenser inkluderar arbetsgivare, medarbetare, kunder och affärskontakter. Dessa referenser ska rekommendera dig för den tjänst du tänker ansöka om. Men även vara väl bekanta med dina kvalifikationer för denna tjänst.


Personliga referenser kan vara ett alternativ ifall du inte har arbetslivserfarenhet. Dessa referenser kan inkludera lärare, tränare och personer i din personliga omgivning.


Akademiska referenser inkluderar gymnasielärare, högskoleprofessorer och andra personer inom din akademiska bakgrund. Detta kan vara ett alternativ när du söker praktikplats inom en utbildning du ännu inte har arbetslivserfarenhet.


Oavsett vilken typ av referens du använder, se till att dessa är redo att rekommendera dig. Din referenslista bör innehålla minst tre personer, tillsammans med deras jobbtitel, företagsnamn och kontaktuppgifter. Skicka platsannons för tjänsten till dina referenser, och ditt CV för att dem ska kunna berätta om relevanta kvalifikationer du har.

61 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page