• CV Experterna

Intervjufråga: "Varför bytte du karriärbana?"

Bli inte omkullkastad av denna intervjufråga utan ta ett djupt andetag och förklara för rekryterare varför du valde att byta karriärbana. Ännu bättre, beskriv exempel hur dina tidigare erfarenheter har lett till ditt karriärbyte.Du behöver inte stanna inom din yrkesroll hela livet ut. Det kan hända att man vill byta karriärbana, kanske efter flera år inom samma bransch. Du behöver berätta för rekryterare att du tänker stanna inom den verksamhet du har ansökt till, och kommer inte att ändra karriärbana ännu en gång. Om du har en arbetshistorik inom diverse branscher och kanske inte har en röd tråd i din arbetslivserfarenhet, behöver du förklara för rekryterare vad du kan bidra med till verksamheten du har ansökt till. Detta är viktigt ifall du har ändrat bransch flera gånger.


Sök efter ett tema i dina tidigare anställningar, och presentera dina karriärval på ett sätt som visar en röd tråd i din sammanfattade arbetshistorik. Du vill inte framstå som en "jobbhoppare" framför rekryterare. Du kanske har behövt flytta till en annan stad, och därför behövt ändra din karriärbana helt och hållet. Skriv då detta i ditt CV i den anställning det avser.


Överförklara det inte utan håll det kort och koncist. Tänk igenom hur du ska presentera dina val och förklara din karriärväg för en rekryterare.


Läs mer: "Intervjufråga: Vilka är dina svagheter?"

40 views0 comments

FÖLJ OSS

  • Facebook
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

PRENUMERERA

Tack för din prenumeration

KATEGORIER

# HASHTAGS