top of page

Intervjufråga: "Varför skulle du vilja ha denna tjänst?"

Updated: Mar 31

När du besvarar denna intervjufråga vill du kunna visa rekryterare att du känner till verksamheten. Det finns ett enkelt sätt att besvara denna intervjufråga utan att du behöver repetera hela ditt CV. Du behöver veta information om verksamheten för att få med detta i ditt svar.Börja med att skriva en lista med yrkeskvalifikationer från platsannonsen, och skriv sedan en lista med dina färdigheter. Matcha sedan dina färdigheter med yrkeskvalifikationer från platsannonsen. Välj ett färdigheter och inkludera exempel där du har demonstrerat dem i dina tidigare anställningar. Lyft fram det viktigaste, och håll ditt svar relevant för den tjänst du har ansökt om.
616 views0 comments
bottom of page