top of page

15 000+ medlemmar

Bli medlem i vår växande Facebook-grupp med fler än 15 000 medlemmar där du kan läsa hundratals kundrecensioner & succéberättelser. 

UPP TILL 50% RABATT

Vi är marknadsledande inom vår bransch när det kommer till att skapa skräddarsydda CV och vi växer mitt i förändrade trender inom arbetsmarknaden. Med en 98% kundnöjdhet tillsammans med ett växande antal återkommande kunder levererar vi utmärkta resultat.

9 varningsflaggor under din anställningsintervju

Updated: Nov 7, 2023

Du har övat in dina svar för att kunna besvara intervjufrågor och väljer en passande klädsel bara för att träffa en anställande chef med en översittarattittyd. Det har hänt och kan hända att anställande chefer kommer med en kränkande kommentar eller förmedlar en nedtryckande känsla. Du behöver vara uppmärksam på varningsflaggor under din arbetsintervju eftersom både verksamheten och dess kultur ska passa dig. Anställningsintervjuer är en konversation och det är inte bara du som ska besvara intervjufrågor, du ska även ställa intervjufrågor tillbaka.


Experthjälp med ditt CV från 375 SEK: www.cvexperterna.se/butik

Facebook-Grupp med fler än 15 000 medlemmar: www.facebook.com/groups/cvexperternaBokar om din anställningsintervju för ofta

Din tid är lika värdefull som deras och ifall anställande chef bokar om din intervju för ofta kan detta vara ett tecken på att du inte blir prioriterad, eller att den tjänst du har skickat in ditt CV till helt enkelt inte är en prioritet.


Respektlöshet mot anställda

Om anställande chef pratar illa om sina anställda med en respektlös ton kanske du ska lämna din anställningsintervju och spendera din tid med att söka efter en annan tjänst.


Ställer inga frågor till dig

Anställningsintervjuer är en konversation och det är inte bara du som ska besvara intervjufrågor, du ska också ställa intervjufrågor tillbaka till anställande chef. Om du inte får intervjufrågor att besvara, kan det tyda på intressebrist eller att verksamheten inte prioriterar din ansökan.


Besvarar inte frågor

Under intervjuprocessen ska du få en förståelse för verksamheten och dess kultur. Om anställande chef inte kan besvara dina frågor är detta inte ett bra tecken alls. Det kan betyda att verksamheten är i en enda röra och inte själva har en klar bild om sin verksamhet. Då kan det vara tid att skicka in din ansökan till en annan verksamhet. Du vill kunna få en tydlig bild om yrkesrollen du har ansökt till och dess inkluderande arbetsuppgifter.


Otydlig arbetsbeskrivning

Anställande chef behöver förklara vilket ansvarsområde och vilka arbetsuppgifter du kommer att ha i din yrkesroll. Inklusive vem du kommer att arbeta med och rapportera till. Om dessa detaljer inte är tydliga, kan det vara en varningsflagga. Då kan du behöva ställa specifika intervjufrågor för att få denna information, men om du trots ställda intervjufrågor inte får denna information behöver du söka efter en annan tjänst.


Bristande ögonkontakt

Du kommer att sitta ansikte mot ansikte med anställande chef men om denna person inte skapar ögonkontakt kan detta tyda på intressebrist från deras sida. Det kan också betyda att denna person är distraherad eller helt enkelt är stressad i sitt arbete.


Du väntar på att få besked

Efter en anställningsintervju kan det ta tid att få besked huruvida du har blivit anställd. Men om det tar veckor eller till och med månader innan du får besked kanske du vill fundera över ifall du ska skriva under avtalet. Detta kan vara en indikation på att din yrkesroll inte är en prioritet för varken verksamheten eller anställande chef.


Lyssnar inte på dig

Om anställande chef inte lyssnar när du pratar och kanske sitter vid sin dator under din anställningsintervju, är detta en varningsflagga. Denna person kan vara överarbetad eller helt enkelt inte har ett intresse för denna anställningsintervju. Respekt ska komma från båda håll. Om anställande chef noterar saker i sitt anteckningsblock är detta okej, men denna person ska inte vara upptagen med annat under din anställningsintervju.


Du tror inte att du skulle komma överens med din blivande chef

Intervjuprocessen är ditt första tillfälle att träffa personen du skulle rapportera direkt till, därför behöver du vara säker på att det är en person som är stöttande och som du skulle komma överens med. En anställande chef är ofta på sitt bästa beteende under en anställningsintervju, och om du inte redan är imponerad kanske du ska söka efter en annan tjänst. Detta beteende kommer kanske inte att bli bättre bara för att du blir anställd.


419 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.

PRENUMERERA

bottom of page