top of page

Referenser i ditt CV

Updated: Nov 6

Referenser ska vara väl bekanta med dina yrkeskvalifikationer. Om du har dina referenser listade i ditt CV, behöver du förvarna dessa när du börjar söka arbete. Det finns professionella och akademiska referenser du kan lista i ditt CV.


Experthjälp med ditt CV från 375 SEK: www.cvexperterna.se/butik

Facebook-Grupp med fler än 15 000 medlemmar: www.facebook.com/groups/cvexperternaProfessionella referenser

Professionella referenser inkluderar tidigare arbetsgivare, medarbetare, kunder och affärskontakter. Se till att dessa känner till din kompetensuppsättning.


Akademiska referenser

Akademiska referenser inkluderar studievägledare, gymnasielärare och högskoleprofessorer. Referenser från din akademiska erfarenhet, helt enkelt.


Lista minst två personer i din referenslista och inkludera deras titel, verksamhet, e-postadress och eventuellt nummer. Skicka länk till platsannonsen till dina referenser för att förbereda dem om kompetenskrav inom den tjänst du tänker ansöka till. Du kan lista referenser i ditt CV, eller ta med dessa i ett separat dokument vid arbetsintervju.


136 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page