top of page

Utmärkelser i ditt CV

Updated: Mar 31

Verksamheter får ofta hundratals ansökningar om en enda ledig tjänst. Att ha utmärkelser och prestationer listade i ditt CV är ett perfekt sätt att sticka ut. Utmärkelser är officiella erkännanden för ditt arbete och prestationer. Det handlar om vilka resultat du har uppnått. Det finns flera typer av utmärkelser som kan vara nämnvärda i ett CV. Dessa kan vara utmärkelser i ditt arbete, prestationer inom din utbildning, diplom och medaljer. När du nämner dina utmärkelser i ditt CV behöver dessa vara relevanta för den typ av yrkesroll du söker. Du kan imponera med dina utmärkelser och därmed öka dina chanser till en anställning.


Utmärkelser är ett gyllene tillfälle att lyfta fram dina färdigheter och expertis inom ett visst område, och är ett utmärkt komplement för personer med mindre arbetslivserfarenhet. Det finns inte ett bättre sätt att låta anställande chef veta hur full av prestationer du är, och vad du kan bidra med till verksamheten. En hel del tjänster har samma krav och ansvarsområde, men prestationer är individuella och är till din fördel inom den konkurrerande arbetsmarknad vi befinner oss i. Utmärkelser kan även vara till en fördel för nyexaminerade som kanske saknar arbetslivserfarenhet, men har fått stipendium och utmärkelser inom sin utbildning.Vad anses inte vara en prestation?

Att utföra dina arbetsuppgifter är inte en prestation, utan krav inom din yrkesroll. Att dyka upp i tid och vara professionell i ditt arbete är inte heller en prestation. Att lista dessa saker som prestation i ditt CV kommer få verksamheten att tro att du förväntar dig att bli belönad när du utför dina dagliga uppgifter i ditt arbete.


Utmärkelser och prestationer du kan nämna i ditt CV kan vara akademiska utmärkelser som stipendium, priser för specifika aktiviteter och resultat du har uppnått i skolprojekt. Branschrelaterade utmärkelser kan vara publicerade artiklar, böcker du har skrivit, arbetsrelaterade utmärkelser och prestationer, kvalifikationer du har vunnit, årets säljare, årets medarbetare och volontärarbete inom personliga utmärkelser.


Du kan skapa en sidospalt där du listar dina utmärkelser med information till dessa. Om du har information att skriva till dina utmärkelser kan du skriva dessa under sektionen för arbetslivserfarenhet. Du kan även ha dina utmärkelser under dina utbildningar ifall dessa utmärkelser är relaterade till din akademiska bakgrund. Vi arbetar med unika mallar där det är enkelt att skriva sina utmärkelser: www.cvexperterna.se/cvmallar
1,162 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page